• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Señor del Transfiguracion Parish (Cavinti)

Start Tour
Share

Details

Founded 1621

Feast Day: August 06

Facebook Page: https://www.facebook.com/transfiguration.parish.1

Panalangin sa Pagbabagong Anyo ng Panginoon

O, aming Tagapagligtas, alang-alang sa pagpapakita Mo ng kaliwanagan at pagbabagong-anyo ng katawan, upang lalong tumibay ang pananampalataya ng mga alagad Mo ay papagtibayin naman sana ang pananampalataya ko at pananalig upang huwag kumupas ang pag-ibig sa Iyo at sa aking kapwa-tao. Panginoon kong Hesukristo, linisin mo po ang kaluluwa ko sa lahat ng dumi ng kasalanan at halinhan mo po ng Iyong mahal na grasya sa ikagagawa ng kabanalan at ipakibilang moa ko sa Iyong mga hinirang diyan sa langit at ng makasama ako sa pagpupuri sa Iyo magpasawalang hanggan. Amen.

Tour Host

No reviews of Señor del Transfiguracion Parish (Cavinti)
Leave First Review

Reviews for Señor del Transfiguracion Parish (Cavinti)

There are currently no reviews for Señor del Transfiguracion Parish (Cavinti)
Scroll to top