• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Nuestra Señora de la Natividad Parish (Pangil)

Start Tour
Share

Details

Our Lady Nativity Parish, Pangil, Laguna

 Founded 1611

Feast Day : September 08

Panalangin para sa Nuestra Señora de la Natividad

Inay, Birhen ng Kapanganakan, tulungan ang aming pananampalataya!

Buksan ang aming tainga upang mapakinggan ang salita ng Diyos at makilala ang Kanyang tinig at pagtawag.

Gisingin ang aming pagnanais na sundin ang Kanyang mga yapak upang lumabas mula sa aming sariling lupain at upang matanggap ang kanyang pangako.

Tulungan kaming mahipo ng Kanyang pag-ibig, upang mahawakan naming Siya ng may Pananampalataya.

Tulungan kaming ipagkatiwala ang aming sarili sa Kanya at maniwala sa Kanyang pag-ibig lalo na sa oras ng pagsubok, sa ilalim ng anino ng krus, hanggang ang aming pananampalataya ay maging Dalisay.

Itanim sa aming pananampalataya ang kahalagahan ng muling pagkabuhay.

Ipaalala sa amin na ang mga naniniwala ay kailan man ay hindi mag-iisa.

Turuan mo kaming makita ang lahat ng mga bagay, gamit ang mga mat ani Hesus, upang Siya at maging ilaw para sa aming landas.

At nawa’y ang ilaw ng pananampalataya, na ito ay laging yumabong sa amin hanggang sa bukang-liwayway ng araw na iyon na walang hanggan na si Kristo mismo, ang iyong anak, ang aming Panginoon. Amen

Tour Host

See All Reviews

Reviews for Nuestra Señora de la Natividad Parish (Pangil)

1 Review
Your review is currently awaiting moderation.
Scroll to top